Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Başkan
Kpt. Plt.M.Ayhan GÜNAL
ayhangunal@talpa.org
baskan@talpa.org
Başkan Yrd.
Kpt. Plt. Osman ŞİRİN
osmansirin@talpa.org
Başkan Yrd.
Kpt. Plt. Dilek KARABAĞLI
dilekkarabagli@talpa.org
Genel Sekreter
Kpt. Plt. Bülent BORALI
bulentborali@talpa.org
Muhasip Üye
Kpt. Plt.Kartal MERSİNOĞULLARI
kartalmersinogullari@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Erol MURATHAN
emurathan@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Hakan YURDAKUL
hakanyurdakul@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Tayfun HACIOĞLU
thacioglu@talpa.org

Üye
Kpt. Özcan ÜNAL ozcanunal@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Bülent AKKUŞ bakkus@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Hakan ÖZMUTUŞ hakanozmutus@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Levent AKYOL leventakyol@talpa.org
F/O Evren ZENGİNYÜREK evrenzenginyurek@talpa.org
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Kpt. Plt. Ahmet ERTÜRK
aerturk@talpa.org
Kpt. Plt. Kemal İNCE
kince@talpa.org
Kpt. Plt. Münir KAPLAN
mkaplan@talpa.org
DIŞ İLİŞKİLER
IFALPA ve Ulus. İlişk.
Koordinatörü
Kpt. Plt. Gökden GÜREL
ggurel@talpa.org
ECA ve Uluslararası İlişkiler
Koordinatörü
Kpt. Plt. Semih Ö.TAŞ (THY)
semihtas@talpa.org
TALPA Antalya
Koordinatörü
Kpt. Plt. Hakan YURDAKUL
hakanyurdakul@talpa.org
TALPA Ankara Koordinatörü
Kpt. Plt. Benan KÜÇÜKOĞLU
benankucukoglu@talpa.org