Güncel Çalışma Konuları

1. ÇAĞDAŞ YAPILANMA FAALİYETLERİ

a) HAVA İŞ YASA TASARISI

Bilindiği gibi; 25.8.1971 tarihli 1475 sayılı Temel İş Kanunu’nda (5. Madde) olduğu gibi, 22.5.2003 tarihinde kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu’nda (4. Madde) da “deniz hava taşıma işlerinde ve iş ilişkilerinde bu kanunun hükümleri uygulanamaz” hükmü gereği uçarak görev yapan pilot, uçuş mühendisi, kabin memuru ve yükleme operatörü gibi personel, iş kanunu kapsamı dışında tutulmuştur.

İşveren ve çalışanın yasal durum ve haklarıyla uyuşmazlıklara ilişkin yasal boşlukların yanı sıra tüm gelişmiş ülke uygulama ve yasalarına aykırı şekilde, uçucular Türkiye Cumhuriyeti’nde bir iş kolu olarak görülmemektedir.

Bahsi geçen konuda derneğimiz (TALPA) tarafından hazırlanan Hava İş Yasa Tasarısı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki Toplantılar sonucu nihai şekli verilerek, AB uyumu masasına gönderilmiş, son derece olumlu bulunarak iade edilmiş ve hükümetimiz tarafından AB uyum paketi yasaları içine alındığı zamanın çalışma genel müdürü tarafından ifade edilmiştir.

Halen anılan yasa tasarısı, T.C. Başbakanlık Kanunları ve Kararnameler Genel Müdürlüğü’nde beklemektedir.

b) TÜRKİYE PİLOTLAR BİRLİĞİ KANUN TASARISI

Türkiye pilotları arasında birliğin ve mesleki disiplinin sağlanması, eğitim, ulusal ve uluslar arası uygulamalarda standardizasyonun temini ile gerek kamu gerekse Özel Türk Sivil Havacılık Sektörü’ne pilot kaynakları açısından destek sağlamak amacıyla hazırlanan taslak yasa tasarısı, dört yılı aşkın süredir T.C. Ulaştırma Bakanlığı’nda beklemektedir.

Kanun tasarısının yukarıda belirtilen amaçlarının, dolaylı diğer bir faydası da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüze destek vermek böylelikle pilotlarının faaliyetlerinin kontrolünü sağlanması yönünde kamu yükünü azaltmaktadır.

c) SİVİL HAVACILIK YÜKSEK KURUMU KANUN TASARISI

Sivil Havacılık otoritesinin yeniden yapılanmasına ve Türk havacılığı yönetiminin uluslararası standartlara ulaşmasına yönelik olarak 2-4 Kasım 1998 1. Yüksek Havacılık Şurası’nda alınan kararlar doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığı’nca hazırlanan yasa taslağı üzerinde TALPA olarak büyük katkılarda bulunulmuş olup taslağın bir an önce yasalaşması için bakanlık nezdinde büyük gayret sarf edilmektedir.

2. UÇUŞ EMNİYET FAALİYETLERİ

Derneğimiz, hava sahamızda uçuş güvenliğinin sağlanması ve sürekliliği konusunda SHGM tarafından oluşturulan ve üyesi olduğumuz uçuş emniyet kurulu bünyesinde yürütülen çalışmaların sonuçlandırılmasında etkin bir rol almaktadır. Hava Hadiselerini İnceleme Grubu’yla havaalanı denetlemelerine aktif olarak katılmaktayız.

3. EĞİTİM FAALİYETLERİ

a) ATPL – CPL Modüler Teorik Bilgi Kursu için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği tüm kurumlar da, açılan kurslar ve sınavlar için gerekli koordineler kurulmakta ve bazı sınavlara temsilci göndermektedir.

b) Bu kurslarla ilgili; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği tüm kurumlar ile koordineli çalışma ve görüşmeler devam etmektedir. Belli aralıklarla sektörün ihtiyacına göre kursların zamanlaması birlikte kararlaştırılmıştır.

c) ATPL ve CPL sınavları için ; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği tüm kurumlar tarafından hazırlanan kılavuzlar ve bilgiler temin edilerek, TALPA üyelerinin hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca ATPL, CPL sınav ve kurslarla ilgili bilgiler tüm havayolu şirketlerimize yazılı olarak zamanında duyurulmaktadır.

d) ATPL sınav sorularının, JAA soru bankasından seçiminde titiz davranılması, kullanılan ve uygulanan konulara ağırlık verilmesi hususlarında, SGHM ile gerekli görüşmeler ve eğitim veren kurumlarla koordinasyon ve işbirliği çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, sınavlarda yanlışlığı bildiren konular dikkate alınarak konunun değerlendirilmesi amacıyla bir Sınav İtiraz Komisyonu kurulması önerilmiş ve kurulan komisyonda yer alınarak itirazların dikkatle incelenmesi sağlanmış ve sağlanmaktadır.

4. SEKTÖREL FAALİYETLER

a) Yabancıların çalışma izinleriyle ilgili 27.02.2003 tarih ve 4817 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği ve SHY 6A’daki değişiklik önerileri SHGM’ye gönderilmiştir. Ayrıca pilot ihtiyacı içinde olan şirketlerimiz, öncelikle TALPA’ya pilot taleplerini iletmektedirler.

b) ICAO- JAR geçiş süresi içerisinde yaşanan lisans sorunlarıyla ilgili olarak T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve SHGM nezdinde sürekli çalışmalar yapılarak, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle problemler azaltılmıştır. Kalan sorunlar da SHGM tarafından yapılacak yeni bir miatlandırma ile çözülecektir.

c) SHT 61-103 (Pilotların Kaptan Olarak Atanması ve Kaptan Eğitimine İlişkin Esaslar Talimatı) Tüm yanlışlıklarına ve karşı çıkmamıza rağmen 27 Ocak 2004 tarihinde çıkarılmış, müteaddit ikaz, uyarı ve yazışmalarımız sonucunda üyelerimiz ve sektör lehine 2 kez revize edilmiştir.

d) SHT 6A-50 (Uçuş Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı) uzun ve ısrarlı takibimiz sonucunda daha önce hazırladığımız ilk şekline uygun hale 3. kez revize ettirilmiştir.

e) 2004 yılında yaşanılan büyümeye paralel olarak doğan uçucu sıkıntısının aşılmasında, özellikle Asker Pilotların Kredilendirilmesi konusunda yapılan çalışmalar sonucunda; asker pilotların lisanslandırılmalarına kolaylıklar getirilmiş, CPL/IR Kursunu görmelerini müteakip lisansları tanzim edilmeye başlanmıştır.

5. WEB SİTESİ FAALİYETLERİ

Mevcut TALPA web sitesinin geliştirilerek üyelerimize faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgi verme ve bu husustaki iletişim eksikliğimizi gidermeyi amaçlayan çalışmalarımız devam etmektedir. TALPA faaliyetleri, güncel haberler ve duyurularla tüm üyelerimizin bilgisine açık olarak sitemizde yer alması hususu yönetim kurulumuzun çalışma ilkeleri içerisinde yer almaktadır.

6. SOSYAL VE İDARİ FAALİYETLER

26 Nisan Türkiye Pilotlar Günü Kutlamaları:

Türk havacılığında 26 Nisan’ın önemli bir yeri bulunmaktadır. İlk Türk pilotu M. Feza Evrensev, 26 Nisan 1912 tarihinde İstanbul semalarında Fransız yapımı “Deperdussin” uçağıyla uçmuştur. Bu gün TALPA’nın ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın girişimleriyle 2000 yılından itibaren “Pilotlar Günü” olarak kabul edilmiş olup 2003 yılından itibaren İstanbul kutlamaları derneğimiz tarafından organize edilmektedir.

Diğer etkinlikler:

TALPA ayrıca 15 Mayıs Hava Şehitleri Anma gününe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve THY Kuruluş yıl dönümlerine aktif olarak katılmakta ve temsil edilmektedir.

Basın & Yayın, Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri:

Sektörümüzü ilgilendiren konularda gelen talepler doğrultusunda ve üyelerimizin genel menfaatlerini gerektiren durumlarda yazılı ve görsel basında programlara katılınmakta ve demeçler verilmektedir. Yönetim kurulu kararları gereği, medyayla ilişkilerde demeç vermek, görüşme yapmak, yazı yazmak ve canlı TV programlarına katılmak için sadece Başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter yetkili kılınmıştır.

Vefat eden değerli üyelerimiz için Hürriyet gazetesinin Türkiye nüshalarında yayınlanmak üzere ölüm ilanları verilmektedir.

Yönetim Kurulu kararı gereği, tüm üyelerimize duyurulmak üzere; duyuru, havacılık haberleri ve ilanlarla TALPA faaliyetleri web sitemizde yayınlanmaktadır. Ayrıca Turkcell ile anlaşma yapılarak “Toplu SMS” uygulamasına geçilmiştir. İlave olarak şirketlerimiz ve üyelerimizle yazışmalarımız gerek sanal gerekse normal sistemle devam etmektedir. Sektörde faaliyet gösteren ilgili diğer özel, tüzel ve resmi kurum ve kuruluşlarla müşterek olarak mesleki ve sosyal faaliyetlere katılınmaktadır.

Havayolu Şirketlerimizle İlişkiler:

Bazı özel havayolu şirketlerimizde, üye pilotlarımızla ilgili yaşanan sorunların   çözümü için, şirketlerin ilgili yöneticileri ile karşılıklı görüşmeler yapılmış, bazı sorunlar çözülmüş, bazı sorunların çözülmesi için Sivil Havacılık Otoritesi nezdinde gerekli yazışmalar yapılmıştır. TALPA, şirketlerimizle karşılıklı iyi niyet kapsamında ilişkilerini canlı tutmaya özen göstermiştir. Sorun yaratmak yerine, uluslararası kurallar çerçevesinde, karşılıklı hak ve menfaatlerimizin zararına olacak girişimlerde bulunmak değil, üyelerimizin ulusal ve uluslararası standartlarda çalışma ve özlük haklarının temini olduğu her fırsatta belirtilmiştir. Tüm sorunlarda uzlaşmacı genel ahlak kuralları çerçevesinde çözüm üretici bir yöntem izlenmiştir. Bu konudaki hassasiyetimize devam edileceğinden kimsenin kuşku duymamasını bekleriz.

Yönetim Kurulu Toplantı Faaliyetleri:

Sektörde beklenen gelişmeler dikkate alınarak her ayın 2. ve 4. Çarşamba günleri Olağan Yönetim Kurulu Toplantılarının yapılarak ihtiyaç duyulacak konularda zamanında önlem almak üzere karar alınmakta ve uygulanmaktadır.

7. DİĞER FAALİYETLER

Sektördeki standart dışı uygulamalara karşı örnek olmak üzere uluslar arası uçucu ekip ücret uygulamaları konusunda IFALPA kanalıyla temin edilen ücretlere uygun olarak örnek bir sözleşme hazırlanmış, Ulaştırma bakanlığı desteğiyle sektörde kullanılması konusunda girişimlerimiz devam etmektedir.

TALPA’nın genişleyen faaliyetleri ve büyüyen teşkilat yapısına uygun yer temini konusunda valilik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer ilgili merciler nezdinde girişimler yapılmış, hazırlıklar tamamlanarak temaslar planlanmıştır.