ATRP (Air Transport Regulation Panel)

M. Melih Başdemir – Başkan   melihbasdemir@talpa.org
Alper Gezeravcı
Ergin Sezer
Kutay Müniroğlu
Muhittin Apaydın
Aykut Işıkoğlu
  • Havacılık sektörünü liberalleşmesi hedefi doğrultusunda uluslararası arenada olan gelişmelerin takibi ve bu gelişmelerin ülkemizdeki havacılık yönetmelik, talimat, genelge ve kararnamelerinde de uygulanması için ilgili mercilerle iletişime geçme;
  • Liberalleşme hedefi ile havacılık pazarına giriş şartları, daha liberal bir havacılık sektöründe adil rekabetin nasıl sağlanacağı, havacılık firmalarının sahiplik modelleri ve kontrol mekanizmaları, tüketici hakları, liberalliğin getireceği koşulların negatif etkilerinden korunmak için alınması gereken önlemler, liberal bir pazarda işçi haklarının korunması, liberal pazar ekonomisinde sürdürebilirliğin devamı için olması gereken koşutlar vb. gibi konularda ulusal ve uluslararası düzenlemeleri takip etmek ve güvenliğin odakta bulunduğu bir bakış açısı ile pilotların haklarının korunmasını gerektiren durumlarda kamuoyunu bilgilendirmek ve lobi çalışması yapmak;
  • ATRP konusunda üyesi olduğu IFALPA ve ECA’nın ilgili komitelerindeki gelişmeleri takip etmek ve görüş alışverişinde bulunmak, bu konularda ülke bazında gördüğü sorunları IFALPA ve ECA komiteleri aracılığı ile uluslararası platforma taşımak.

Bu komite ile aşağıdaki e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.

atrp@talpa.org