Pilot Eğitimi ve Tehlikeli Maddeler Komitesi

Dilek Karabağlı – Başkan  dilekkarabagli@talpa.org
Enis Ulusel
Halil Emir
Çağdaş Efe Balin
Halil İbrahim Semercioğlu
Celal Bek
Ersin Emrah Gargun
Hakkı Onay
  • Ülkemizde yapılan pilot eğitiminin uluslararası standartları ne kadar sağladığını takip etmek ve eksik kalan noktaların giderilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak;
  • Pilot lisanslama gereklerinin ulusal ve uluslararası standartlarda olmalarını sağlamak için gerekli iletişim ve çalışmalarda bulunmak;
  • Gelişen eğitim sistemlerini takip etmek ve gelişmeler ışığında verilen pilotluk eğitiminde ve pilot lisanslarında gerekli düzenleme ve gelişmelerin olması için çalışmak;
  • Otomasyonun gün geçtikçe gelişmesine rağmen pilot eğitiminde manüel uçuş operasyonlarına da önem verilmesinin devamını sağlamak için çalışmalarda bulunmak;
  • Pilot adaylarına alacakları eğitimin gerekleri ve içeriği konusunda ve üyesi olan pilotlara meslek süreleri boyunca alacakları eğitimler hakkında bilgilendirmek, danışmanlık yapmak ve bu konular ile ilgili oluşabilecek sorunlara çözüm üretmek;
  • Tehlikeli maddelerin havayoluyla emniyetli olarak taşınmasını sağlamak için ulusal ve uluslararası standartların uygulanmasını takip etmek, standartları sağlamayan durumların engellenmesi için çalışmak;
  • Tehlikeli maddelerin havayoluyla emniyetli olarak taşınması konusundaki mevzuat ve gelişmeleri takip etmek, yapılan uygulamalara yenileme gerekmesi durumunda ilgili kurumlar ile iletişime geçmek;
  • Pilot eğitimi ve tehlikeli maddeler konularında üyesi olduğu IFALPA ve ECA’nın ilgili komitelerindeki gelişmeleri takip etmek ve görüş alışverişinde bulunmak, bu konularda ülke bazında gördüğü sorunları IFALPA ve ECA komiteleri aracılığı ile uluslararası platforma taşımak.

Bu komite ile aşağıdaki e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.

pt-dgr@talpa.org