Dış İlişkiler ve İdari İşler Komitesi

Dilek Karabağlı – Başkan  dilekkarabagli@talpa.org

Mahmut Melih Başdemir

Murat Taşkın Taşbolat

Tevfik Zehni

Celal Bek

Efe Gençkaya

  • Ülkemizin diğer ülkeler ile gerçekleştireceği havacılık hidari_mali_islerizmetleri anlaşmalarında pilotların çıkarlarının korunmasını ve sektörde haksız rekabete neden olabilecek durumların oluşmamasını sağlamak hedefi doğrultusunda kamuoyu oluşturmak ve ilgili kurumlar ile iletişimde olmak;
  • Havacılık sektöründe yapılan veya yapılmakta olan ülkeler arası ya da AB ile ülkeler arası havacılık hizmetleri anlaşmalarını takip etmek ve bu konulardaki yeni gelişmelerin ülkemizin yapacağı anlaşmalarda geçerli olması için çalışmak;
  • Üyelik hakları ve zorunlulukları, üyelerin katılım ve statü durumları, üyeliğe başvuru, üyelikten çıkma, üyelikten çıkarılma prosedürleri, abonelik ücretlerinin belirlenmesi ve ödenmesi konuları ile ilgili sorunların çözümlenmesini sağlamak;
  • Dernek yetkililerinin seçimi, görevleri, yetkileri ve Derneğin organizasyon şemasına yönelik konu ve sorunları çözüme ulaştırmak;
  • Üyelik hakları ve dernek organizasyonu ile ilgili ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi sonucu Dernek tüzüğü ve çalışma yöntemleri ile ilgili yapılması gereken değişiklikler için öneri sunmak;
  • Dernek tüzük ve çalışma yöntemlerinin ulusal ve uluslararası yönetmelikler ve kalite sistemleri esas alınarak düzenlenip uygulandığını takip etmek.

……………………………………..

……………………………………..

Bu komite ile aşağıdaki e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.
er-adm@talpa.org