Güvenlik ve Havaalanı ve Çevresel Faktörler Komitesi

Murat Erkan Noyan – Başkan  erkannoyan@talpa.org
Kartal Mersinoğulları
Deniz Akıncı
Ergin Sezer
Ali Serdar Peker
  • Uçuş süresinde ya da havaalanında yer faaliyetlerinde sivil havacılık ve halk ile ilgili bütün kişilerin korunmasının ve güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların, düzenlemelerin, duyuruların yapılmasını ve uygulamalarının takibini sağlamak;
  • Uluslararası düzeyde konulan güvenlik gerekleri ve tedbirleri ile uyumlu olacak şekilde havacılık güvenliğini bütün açılardan kapsayan durumlar için gerekli stratejileri ve politikaları geliştirmek;
  • Havacılık güvenliği alanında yeni gelişmeleri ve teknik çözümleri gözden geçirmek;
  • Potansiyel güvenlik konuları ile ilgili bilgi alışverişine bulunmak;
  • Kendi bölgesindeki havacılık güvenlik standartlarını üyesi olduğu IFALPA’nın üye kuruluşlarının bölgelerinde olan standartlarla uyumlu hale getirmek;
  • Havaalanı tesislerin tasarımı ve operasyonları (pistler, taxi pistleri, güvenlik bölgeleri, rampa bölgeleri, araç giriş çıkış yolları, çevre, yerdeki uçuş faaliyetleri ile ilgili bütün görsel göstergeler, yangın ve kurtarma sistemleri vb.) ile ilgili çalışmaları ve düzenlemeleri takip etmek ve bunların uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak için gerekli kuruluşlarla iş birliği içinde bulunmak;
  • Pist Emniyet Ekipleri içinde yer almak ve koordineli çalışarak, üyelere havaalanlarındaki mevcut eksiklikler ve gelişmeler hakkında güncel bilgiler sağlamak;
  • Havaalanların ulusal standartlara göre hizmet sağlamasını, eksikliklerin giderilmesini ve ihtiyaç duyulan yeni düzenlemelerin gerçekleşmesi için ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde bulunmak;
  • Güvenlik & havaalanları & çevresel faktörler konularında üyesi olduğu IFALPA ve ECA’nın ilgili komitelerindeki gelişmeleri takip etmek ve görüş alışverişinde bulunmak, bu konularda ülke bazında gördüğü sorunları IFALPA ve ECA komiteleri aracılığı ile uluslararası platforma taşımak.

Bu komite ile aşağıdaki e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.

sec-ae@talpa.org