Uçuş Operasyonları ve Hava Trafik Hizmetleri Komitesi

Dilek Karabağlı – Başkan  dilekkarabagli@talpa.org
Celal Bek
Deniz Akıncı
Mahmut Melih Başdemir
Çağdaş Efe Balin
Hüseyin Tok
Kaan Tan
Tuncay Tolonay
Halil Emir
Alper Beykoz
Murat Filiz
Çetin Önal
Gökhan Genç
  • Uçuş operasyonları (uçuş öncesi hazırlıklar, kaptan pilotun hava_trafik_kontrolsorumlulukları, yorgunluk – fatigue yönetimi, uçak performansı operasyon limitleri, uçak göstergeleri, donanımı ve uçuş dokümanları, uçak iletişim ve navigasyon dokümanları, uçak bakımı vb.) ve hava trafik hizmetleri (komünikasyon, navigasyon, hava gözetleme, hava trafiği yönetimi)  ile ilgili uluslararası standartları takip etmek ve ülkemizde uygulanan uçuş operasyonları ve hava trafik hizmetleri ile ilgili standartları bu standartlar doğrultusunda geliştirme ve uçuş güvenliğini en üst seviyede sağlama hedefi ile yetkili kurumlarla iletişime geçmek;
  • Uçuş operasyonları ve hava trafik hizmetleri ile ilgili teknik, legal, uygulama konularında gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeleri ilgili kurumlarla paylaşmak;
  • Uçuş operasyonları ve hava trafik hizmetleri konularında çıkarılacak talimat, yönetmelik ve genelgelerin uçuş ve pilot güvenliğinden taviz vermeyecek şekilde olmasını sağlamak için gerekli faaliyetlerde bulunmak;
  • Uçaklar için gerekli meteoroloji bilgilerinin edinilmesi, bu bilgelere dair uyulması gereken kurallar konusunda yeni teknoloji ve regülasyonları takip etmek ve bu konularda gerekli kuruluşlarla iletişim sağlamak;
  • Arama ve kurtarma operasyonları ve bu operasyonlara yönelik uyulması gereken kuralları, uygulamaları ve son gelişmeleri takip etmek ve kurumlar arası bilgilendirmeleri yapmak;
  • Uçuş operasyonları ve hava trafik hizmetleri konularında üyesi olduğu IFALPA ve ECA’nın ilgili komitelerindeki gelişmeleri takip etmek ve görüş alışverişinde bulunmak, bu konularda ülke bazında gördüğü sorunları IFALPA ve ECA komiteleri aracılığı ile uluslararası platforma taşımak.

Bu komite ile aşağıdaki e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.

fo-ats@talpa.org