11. OLAĞAN GENEL KURUL TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFLERİ

20 Aralık 2018