TALPA Çalışma Komiteleri Koordinasyon Yapısı

TALPA Çalışma Komiteleri Koordinasyon Yapısı

TALPA bünyesinde, profesyonel pilotların karşılarına çıkabilecek çok çeşitli teknik ve mesleki konuları her yönüyle kapsamlı şekilde takip eden aşağıdaki komiteler mevcuttur.

Komitelerin Görevleri:

  • Hazırlayacakları çalışma programları doğrultusunda uluslararası düzeyde gelişmeleri içeren ve TALPA’nın uçuş emniyet görevini destekleyen politikalar oluşturmak;
  • Kendi alanlarında ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilebilmesi için mevcut uygulamalara yönelik olgunlaşmış değişiklik teklifleri hazırlamak;
  • SHGM, DHMI, TATCA, IFALPA, ECA, FSF, EURONTROL, ECAC, Uçak Üreticileri gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlarla kendi alanlarındaki çalışma konularında koordinasyonu sağlamak ve devam ettirmek;
  • Derneği temsilen ulusal veya uluslararası toplantılara katılacak dernek üyeleri için kendi konularında bilgilendirme ve çalışma notları hazırlamak;
  • Özellik arzeden toplantılara katılması faydalı olduğu düşünülen üyeleri temsilci olarak önermek;
  • Yıllık faaliyet takvimi hazırlayarak bağlı olduğu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi aracılığıyla TALPA Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak, gerektiğinde ve 3 aylık dönemlerde düzenli faaliyet raporu hazırlamak;
  • Kamuoyu nezdinde, ulusal hava sahası ve dünya çapında uçuş emniyetini geliştirme çabalarıyla TALPA’nın duruşunu güçlendirmek;
  • Yönetim Kuruluna kendi alanlarına giren konularda tavsiyelerde bulunmaktır.